Dječja soba

Opremanje dječje sobe

Zadatak je bio opremiti dječju sobu. Dječak je star 12 godina i nogometaš je. Njegova želja je bila da soba bude «nogometna». Jesmo li uspjeli? Dječak je jako zadovoljan i jedva čeka da soba bude gotova i da se preseli.

RAZINA PROJEKTA: idejno rješenje