Izrada dokumentacije za postavu reklama

Prije postavljanja reklamne ploče, tende, ormarića za novine i slično potrebno je ishoditi dozvolu za postavu istog.

Za ishođenje dozvole za postavu reklama potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  1. Idejni projekt
  2. Statički proračun - ovisi o veličini i načinu postavljanja
  3. Projekt električnih instalacija - ako je reklama osvijetljena

U projektu se prikazuje kakva će biti reklama, dimenzije i izgled. Način pričvršćenja na građevinu i način priključenja na struju.

Nakon izrađene dokumentacije, za koju je potrebno otprilike 10 dana, podnosi se zahtjev za izdavanje odobrenja za postavu reklamnog panoa ili druge vrste reklame.