STAMBENA ZGRADA SOBLINEC

POZIVAMO VAS DA SUDJELUJETE U DIZAJNU I OPREMANJU VAŠEG BUDUĆEG DOMA U TIJEKU IZGRADNJE!

Detaljne informacije o svakom stanu:

OPĆENITO:

Stambeno naselje u Soblincu locirano je na građevinskoj čestici koju sa zapadne strane tangira glavna prometnica, Soblinečka ulica, a s istočne strane Krapinska ulica. Lokacija predmetnog stambenog naselja je u neposrednoj blizini autoceste Zagreb-Varaždin, izlaz čvor Popovec je udaljen 800 m od stambenog naselja. 

Stambeno naselje je povezano putem više autobusnih linija sa Sesvetama i Zagrebom. Udaljenost stana do najbliže autobusne stanice iznosi cca 200 m.

Osnovna škola, sportska dvorana, dječji vrtić, crkva, benzinska crpka, više trgovina mjerovitom robom, restorani, hotel i tri manja jezera (moguć ribolov).
Navedeni sadržaji garantiraju kvalitetno stanovanje, rekreaciju, društveni život i zabavu stanovnicima naselja.
Svi ugrađeni materijali i oprema zadovoljavaju važeće standarde u zgradama.