Izrada kataloga stanova za prodaju

Katalog je izrađen i pripremljen za tisak, ovdje su prikazani dijelovi kataloga