Vizualizacija arhitektonskog projekta

Zbog specifičnih zahtjeva klijenta izrađena je vizualizacija arhitektonskog projekta za prezentaciju odabranog rješenja.