Vizualizacija idejnog rješenja za prezentaciju

Vizualizacija je izrađena za prezentaciju idejnog rješenja u sklopu studije isplativosti.